Jan Paweł II

Jan Paweł II

W 25 tomach ukazujemy niepowtarzalną twórczość i nauczanie Jana Pawła II. Na podstawie fragmentów homilii, encyklik, listów apostolskich, poezji i dzieł filozoficznych pokazujemy, jak myśl Papieża nierozerwalnie splatała się z jego życiem, którego burzliwe koleje śledził cały świat. Poprzez słowa i czyny Papież odsłania Czytelnikom swoje niezwykłe przesłanie pełne miłości. Współczesnemu człowiekowi, zagubionemu wśród codziennych spraw, wskazuje drogę postępowania, uczy, jak żyć w zgodzie z Bogiem, czego się wystrzegać i czemu być wiernym.

Jan Paweł II

W KOLEKCJI

 1. Wiara
 2. Miłość
 3. Matka Boża
 4. Ojczyzna
 5. Narodziny i śmierć
 6. Praca
 7. Wolność
 8. Szczęście
 9. Rodzina
 10. Moralność
 11. Wojna i pokój
 12. Dialog
 13. Prawda
 14. Nadzieja
 15. Pielgrzymowanie
 16. Jednostka i społeczność
 17. Kościół
 18. Świętość
 19. Kultura i sztuka
 20. Nauka i wiedza
 21. Sprawiedliwość i przebaczenie
 22. Grzech i pokuta
 23. Bieda i bogactwo
 24. Pytania i odpowiedzi
 25. Przyszłość świata